Župa Pohoda Blažene Djevice Marije
 

Poziv nadbiskupa zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića prigodom predsjedničkih izbora 2014.


18.12.2014.

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uputio je 17. prosinca poziv svim vjernicima Zagrebačke nadbiskupije u povodu predstojećih predsjedničkih izbora, koje će se u nedjelju 21. prosinca u svim župama naše Nadbiskupije pročitati na misnim slavljima, nakon popričesne molitve.

Pismo kardinala Bozanića donosimo u cijelosti:

Dragi vjernici!

Na blagdan Svete Obitelji, u nedjelju 28. prosinca 2014. godine, održat će se izbori za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske. Izbori su građanska obveza, a za nas vjernike ti su izbori i vjernička dužnost. Zato bi neodaziv na birališta značio ozbiljno zanemarivanje, a – budući da se radi o općemu dobru – u stanovitoj mjeri i grijeh propustom.

To je naša obveza, jer se radi o našem doprinosu u zauzimanju za hrvatsko društvo da u njemu žive kršćanske vrjednote, koje mi smatramo najčvršćim i najpouzdanijim temeljem za boljitak naše Domovine.

U želji da, u svjetlu socijalnog nauka Katoličke Crkve, pripomognem donošenju što odgovornije i razboritije odluke, želim skrenuti pozornost na neke važnije vidove predsjedničke službe.

Predsjednik/predsjednica države predstavlja Hrvatsku, a dužnost predstavljanja zemlje nije svodiva na neku administrativnu ili dnevnopolitičku ulogu.

Osoba na čelu hrvatske države u tom je smislu nositeljica identiteta Hrvatske, promicateljica njenih vrjednota u Domovini i svijetu, širiteljica istine o njenoj prošlosti, osobito o žrtvi koju je Hrvatska podnijela na putu do slobode, kako zbog strahota totalitarizama dvadesetoga stoljeća, tako i zbog strašne agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu, kada su obranom Domovine postavljeni temelji naše suverene hrvatske države.

Zbog toga je važno da predsjednik/predsjednica ne zaboravi hrvatske branitelje i ljudske žrtve, misleći pritom na stradale u Domovinskom ratu i na njihove obitelji, na one koji se vode kao nestali, na silovane i na zatočene.

Predsjednik/predsjednica treba biti osoba koja služi hrvatskom društvu, promiče njegov gospodarski napredak te povezuje različite silnice u zauzimanju za dobro, tako da jača zajedništvo, a nipošto tako da se izazivaju ideološki sukobi, osobito ne oni kojima su polazišta neprihvatljive i, za hrvatski narod, dokazano pogubne ideologije.

Svojim ugledom i ulogom, osoba koja obnaša tu časnu službu pozvana je prednjačiti iskrenim domoljubljem. To pak znači jasno isticati ono što pridonosi, ali i upozoravati na ono što šteti Hrvatskoj u donošenju ključnih političkih odluka koje se odnose na njezinu strategiju. Predsjednik/predsjednica Hrvatske treba imati na srcu posebnu brigu za objedinjavanje hrvatskoga narodnog bića u Domovini i inozemstvu.

Poštujući pluralnost društva, kao vjernici tražimo od budućeg predsjednika/predsjednice da se zauzima za pravo na život od začeća do naravne smrti, kao i da ima jasnu sliku o tome da je brak životna zajednica muškarca i žene.

Osim toga, hrvatski državljani velikom većinom pripadaju Katoličkoj Crkvi, te je po sebi razumljivo da predsjednik/predsjednica bude posebno osjetljiv/a prema kršćanskim vrjednotama i katoličkoj kulturi.

Draga braćo i sestre, nemojte tražiti idealnu osobu za tu važnu i časnu službu, jer se možete obeshrabriti. Životna realnost od nas traži da budemo mudri i razboriti te da biramo onu osobu koja nam se u ovom povijesnom trenutku čini boljom, jer to je naš glas za Hrvatsku, za njezin život koji se nastavlja nakon izbora.

Stoga neka vam, dragi vjernici, ne bude teško uložiti napor dolaska na birališta. Glasujmo svi, imajući pred očima dobro svoje Domovine!

Našu Domovinu i sve njezine stanovnike preporučujem nebeskom zagovoru Presvete Bogorodice Marije, svetom Josipu zaštitniku Hrvatske i blaženom Alojziju Stepincu.

Sve vas u Gospodinu pozdravljam i blagoslivljam.
 
 
Vaš nadbiskup,
       Josip kard. Bozanić, v.r.
Poruka biskupa HBK za predsjedničke izbore 2014.

Dajući svoj glas osobi koja, po vašem uvjerenju, svojim životom i javnim djelovanjem najviše utjelovljuje mudrost, razboritost i odlučnost u vođenju državničkih poslova, ne samo da ostvarujemo Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno biračko pravo nego, kao građani i vjernici, izražavamo i svoju ljubav koju gajimo prema Domovini. Istovremeno, ispunjavajući svoju građansku i vjerničku dužnost, izražavamo i zahvalnost svim prethodnim naraštajima koji su nam svojim životom i žrtvom omogućili da uživamo blagodati nacionalne suverenosti u ozračju istinske slobode.

Draga braćo i sestre!

1. Povodom izbora za predsjednika/predsjednicu Republike Hrvatske, koji će se održati 28. prosinca ove godine, mi – katolički biskupi – želimo s vama, članovima Božjega naroda, ali i sa svim ljudima dobre volje, podijeliti svoja promišljanja te vas pozvati da, dajući savjesno i odgovorno svoj glas, osobno preuzmete odgovornost za općedruštveni boljitak i daljnji razvoj demokracije u hrvatskome društvu.

Naime, političko djelovanje, kao oblik neposredne skrbi za zajedničko dobro, časno je i prijeko potrebno služenje u zajednici, jer ljudsko društvo ne može biti dobro uređeno ni plodno, ako u njemu nije prisutna zakonita vlast, koja osigurava red i pridonosi, u dovoljnoj mjeri, ostvarenju općega dobra (usp. Katekizam Katoličke Crkve, br. 1897.).

U tome smislu, dajući svoj glas osobi koja, po vašem uvjerenju, svojim životom i javnim djelovanjem najviše utjelovljuje mudrost, razboritost i odlučnost u vođenju državničkih poslova, ne samo da ostvarujemo Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno biračko pravo nego, kao građani i vjernici, izražavamo i svoju ljubav koju gajimo prema Domovini. Istovremeno, ispunjavajući svoju građansku i vjerničku dužnost, izražavamo i zahvalnost svim prethodnim naraštajima koji su nam svojim životom i žrtvom omogućili da uživamo blagodati nacionalne suverenosti u ozračju istinske slobode.

2. U želji da pripomognemo u donošenju što odgovornije i razboritije odluke, želimo skrenuti pozornost na neke važne vidove današnjih društvenih, kulturalnih i političkih prilika hrvatskoga društva te na taj način izraziti i svoja očekivanja od budućega predsjednika, odnosno buduće predsjednice Republike Hrvatske. U duhu biblijske mudrosti koja ističe kako onaj „tko vlada ljudima pravedno i tko vlada u strahu Božjem, taj je kao jutarnja svjetlost kad ograne sunce" (2 Sam 23,3), predsjednik/predsjednica države već bi po odgovornosti službe koju obnaša trebao/la biti moralni autoritet i savjest društva.

U okolnostima teške gospodarske krize, a koja za posljedicu ima sve veće osiromašenje puka i socijalno raslojavanje hrvatskih građana, za očekivati je od predsjednika/predsjednice Republike da se svojim autoritetom snažno zauzme za pronalaženje izlaza iz gospodarskih poteškoća u koje svakodnevno sve dublje tonemo. Stoga smo uvjerenja da predsjednik/predsjednica države, kao ona/j koji/a "predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu" (Ustav Republike Hrvatske, čl. 93.), treba ojačati diplomaciju, naročito gospodarsku te tako pripomoći sveukupnom oporavku našega društva.

Zato se nadamo, da će se budući predsjednik/predsjednica, na čelu države koja je članica Europske unije, pridružiti pozivu pape Franje, upućenomu nedavno za posjeta Europskomu parlamentu u Strasbourgu, te biti osoba koja će svojim primjerom prednjačiti u zauzimanju za prava obespravljenih, osobito siromašnih, upozoravati na nužnost promjene mentaliteta, odbacujući funkcionalističke i privatističke modele koji neizbježno vode u „kulturu odbacivanja", te snažnije zahtijevati uspostavu pravednije raspodjele dobara i osiguravanje dostojanstvenoga rada, jer bez socijalne osjetljivosti nema ni razvoja društva u cjelini.

3. Upravo na tragu spomenutoga govora, u kojem je Sveti Otac naglasio kako je došao trenutak za zajedničku izgradnju Europe koja se ne vrti oko ekonomije, nego oko svetosti ljudskoga života, odnosno oko neotuđivih vrednota; Europe koja je nositeljica znanosti, umjetnosti, ljudskih vrednota, ali i vjere; Europe koja gleda na čovjeka, koja ga brani i štiti, osobito obitelj, temeljnu stanicu i dragocjeni element svakoga društva, pozvani smo kao vjernici poduprijeti programe onih predsjedničkih kandidata koji se zauzimaju za promicanje dostojanstva žene, za zaštitu braka kao zajednice muškarca i žene te promiču kulturu života.

Od državnoga poglavara također se očekuje da poštuje vjersku slobodu, slobodni izbor vjerskog odgoja i pravo na priziv savjesti protiv nepravednih građanskih zakona koji prisiljavaju ljude da djeluju protivno zahtjevima moralnoga reda, temeljnih prava osoba i naučavanja evanđelja, budući da je to potvrda demokratičnosti i poštivanja pluralnosti nekoga društva.

4. U svjetlu sve naglašenijih ideoloških prijepora u Republici Hrvatskoj koji ozbiljno narušavaju kulturu dijaloga, očekujemo od predsjednika/predsjednice Republike da nedvosmisleno osudi sve zločine (usp. Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 1096/1996 i 1481/2006), bez razlike kada i u ime koje ideologije su počinjeni, jer je to nužan preduvjet za uspostavljanje društvenoga mira i nacionalnoga jedinstva. U tome smislu, od iznimne je važnosti da se predsjednik/predsjednica Republike zalaže i za iznošenje cjelovite istine o Domovinskome ratu te gaji poštovanje prema svim hrvatskim braniteljima zauzimajući se za ostvarivanje njihovih pravednih zahtjeva.

Predsjednik/predsjednica, kao „prvi čovjek hrvatske države", pozvan/a je voljeti svoj narod, pružati primjer zdravoga domoljublja, poštujući simbole i znakovlje hrvatskoga nacionalnog identiteta i sprječavati rasprodaju nacionalnoga bogatstva. Na međunarodnoj se razini treba zauzimati i boriti se za interese svih hrvatskih građana i njihove države, a Hrvate koji žive u drugim državama doživljavati kao važan čimbenik u ostvarivanju dobrih međunarodnih odnosa te se zauzimati za njihova politička i kulturalna prava.

5. Iako je kriza zahvatila velik broj građana Republike Hrvatske te se osjeća stanovita ravnodušnost i napast malodušja, ne smijemo se prepustiti dojmu da se ništa ne može učiniti ni promijeniti. Podsjećamo stoga, kako je neizlazak na izbore također određeni oblik glasovanja, jer tada drugima prepuštamo da odlučuju u naše ime, pri čemu svi neizbježno trpimo posljedice tih odluka. Pozivamo vas stoga da se dobro informirate o programima predsjedničkih kandidata i da se ne odričete svoga prava da na izborima aktivno suodlučujete i o svojoj budućnosti. Dajući glas određenoj osobi vi joj izražavate povjerenje i na stanovit ju način ovlašćujete da vas zastupa tijekom sljedećih pet godina.

Apeliramo i na predsjedničke kandidate da u predizbornoj kampanji sačuvaju osobno dostojanstvo i čast, jer izbjegavajući neprimjereno i nekorektno postupanje prema političkim protivnicima na najbolji način očituju svoju prikladnost za obnašanje te odgovorne državničke službe. Isto tako upućujemo poziv sredstvima društvenoga komuniciranja da, osim što se od njih očekuje da svoje poslanje u predizbornoj utrci ispune s visokim standardima profesionalnosti, također poštuju blagdanske dane i na taj način očituju visoku razinu tolerantnosti i demokratičnosti.

S dubokim pouzdanjem u Božje čovjekoljublje i njegovu bezgraničnu ljubav koju nam očituje upravo u božićnim danima, pozivamo vas da nam se pridružite u molitvi za slogu i napredak naše Domovine i preporučimo ju zagovoru One koju vjekovima nazivamo Advocata Croatiae, Odvjetnicom Hrvatske, da bismo mogli što odgovornije i savjesnije pristupiti predstojećim predsjedničkim izborima.

Vaši biskupi

Zagreb, 10. prosinca 2014.

 
  

Raspored misa:
       
Dan Svetac dana Sat      Mjesto
       
Ponedjeljak Drinske mučenice 6:00 Marija Gorica
     
Utorak Hagaj 6:00 Marija Gorica
     
Srijeda Modest 6:00 Marija Gorica
     
Četvrtak Malahija 6:00 Marija Gorica
       
Petak Anastazije 6:00 Marija Gorica
       
Subota Zefirin 18:00 Marija Gorica
 
Nedjelja 4. NEDJELJA DOŠAŠĆA
6:00
9:30
11:00

Marija Gorica
Sveti Križ
Marija Gorica
       

 
U petak, 19. prosinca, u 6 sati imamo zajedničku sv. Misu za ove pokojnike: + Obitelj Rajčić, Abel, Katarina i Valent Loborec i Franjo Jurišić.
 
Našu ćemo župnu crkvu okititi i pripremiti za božićna slavlja u subotu, 20. prosinca od 9 sati. Nadam se da će se odazvati naši župni vijećnici, a na osobiti način naši krizmanici. Od srca pozivam i sve Vas da se uključite i pripomognete da se naša crkva lijepo uredi i okiti za Božić. Hvala Vam!

Stare i bolesne naše župljane ću obilaziti sutra i u utorak, 15. i 16. prosinca od 9 do 16 sati. Teško je reći kada ću do kojeg bolesnika doći, ali za stare i bolesne ljude ne vrijedi euharistijski post, tako da oni mogu normalno jesti i uzimati svoju terapiju.

Sve vas molim da ukoliko znate za bolesnike u vašem susjedstvu da ih o mogućnosti ispovijedi obavijestite i meni dojavite njihova imena i adrese kako bih sve prije Božića morao obići i podijeliti im potrebne sakramente. Hvala vam za pomoć!

Ušli smo u posljednji, 12. mjesec u godini. To je mjesec darivanja.

Blagoslov obitelji nije prigoda za rješavanje mogućih problema, nego pastoralni pohod obitelji, a pitanja i razne potrebe rješavat ćemo naknadno u uredu. Blagoslov obitelji je vrlo zahtjevan posao, ja po prvi puta obilazim našu župu, stoga Vas molim za razumijevanje.

U svakoj kući ne možemo sjediti, jesti i piti.

Raspored blagoslova ove godine nećemo bitno mijenjati. Sigurno ima i boljih rješenja, pokušat ćemo ih iskoristiti iduće godine. Za sada bismo išli kao i prijašnjih godina. Dakle:

26. prosinca na blagdan sv. Stjepana, prvomučenika krećemo u 13 sati Mariju Goricu, kao i prijašnjih godina, ali ne idemo na Breg prema Hrastini, ni prema sv. Križu. Teško je jedno popodne obići gotovo 70 kuća, ali nadamo se da duže od 18 sati neće biti potrebe.

U subotu, 27. prosinca u 7:30 će u župnoj crkvi biti sv. Misa i blagoslov vina, a onda krećemo na blagoslov obitelji u Sv. Križ.

U nedjelju, 28. prosinca imamo redovite sv. Mise u župnoj crkvi u 8 i 11 sati, a od 13 sati nastavljamo blagoslov u Kraju Gornjem.

U ponedjeljak, 29. prosinca od 7:30 do 16:30 nastojat ćemo obići Vukovo Selo.

U utorak, 30. prosinca obilazimo Kraj Donji, a

u srijedu, 31. prosinca, na Staru godinu blagoslov obitelji će biti u Mjestu Hrastina.

Na Novu godinu, u četvrtak, 1. siječnja u župnoj crkvi imamo sv. Mise u 8 i 11 sati a blagoslova nema. Blagoslov nastavljamo

u petak, 2. siječnja od 7:30 i to Bijelu Goricu i dalje do Kraja Donjeg, do Šporčića.

U subotu, 3. siječnja nastojat ćemo obići Trstenik, a u nedjelju, nakon misa u 8 i 11, od 13 sati na redu su Mihelji.

Za ponedjeljak, 5. siječnja ostavili smo Celine i Žlebec.

Na staru godinu u 17 sati imamo zahvalnicu, a u ponedjeljak, 5. siječnja u 17 sati u župnoj crkvi imamo sv. Misu i blagoslov vode uoči Bogojavljenja ili sv. Tri Kralja.

Ovo je samo okvirni raspored. Nadam se da nas ekstremno loši vremenski uvjeti, ne daj Bože sprovod ili kakva nesreća neće spriječiti u redovitom obavljanju blagoslova. Na vrijeme si pokušajte osigurati da u terminu u kojem prolazimo kroz vaše mjesto budete doma. Ukoliko nekoga neće biti, neka se javi telefonom, pa ćemo pokušati dogovoriti termin po završetku cijelog Blagoslova obitelji.

U mjesecu studenom u našoj je župi kršteno troje djece:

1. STJEPAN KOLARIĆ, sin Željka Kolarić i Vlaste r. Žagmestar iz Kraja Donjeg, Kaptolska ul. 22, a krsni kum mu je Josip Jakolić;

2. GRACIA ŽUNEC, kći Darka Žunec i Irene r, Kocijan iz Marije Gorice, A K.ovačića 2, a krsna kuma joj je Izabela Žalac; i

3. PETRA JURIŠIĆ, kći Marinka Jurišić i Vladke r.Krajačić iz Trstenika, I. Gregorića 1, a njezina je krsna kuma Željka Merkl.

ČESTITAMO!!!

U mjesecu studenom imali smo dva vjenčanja.
Vjenčali su se:
1. ŽELJKO KOLARIĆ, sin Josipa Kolarić i Josipe r. Bogović iz Kraja Donjeg, Kaptolska ul. 22, i VLASTA ZAGMESTAR, kći Miljenka Žagmestar i Marije r. Pušić iz Marije Gorice, a sada nastanjena u Kraju Donjem. Svjedoci na njihovom vjenčanju su bili Josip Jakolić i Ksenija Ivić.; i

2. GORAN BRLEK, sin Dragutina Brlek i Mirjane r. Herceg iz Sv. Mateja 48c, i PETRA ŠPORČIĆ, kći Željka Šporčić i Ankice r. Kožar iz Kraja Donjeg, Dubravićka 138. Njihovi su svjedoci ili kumovi Nenad Kuren i Karolina Kirin.

ČESTITAMO!!!

Nažalost, u mjesecu studenom smo imali čak šest sprovoda.
Umrli su:
1. KARMEN GAŠPARINČIĆ r. Manojlović (52), Dobronićeva 11, Zagreb;
2. NIKOLA BUČAR (95), Bregovita 39, Bijela Gorica;
3. ZVONIMIR ŠTROS (78), Brdovečka 75, Sveti Križ;
4. BORISLAV BOKAN (65), A. Mihanovića 36, Kraj Gornji;
5. ZVONIMIR RUMIĆ-BANOVAC (83), Dubravićka 108, Vukovo Selo; i
6. ŽELJKO DRAGANIĆ (66), Braće Seljan 15, Zagreb.

Pokoj vječni, daruj im, Gospodine!
 
ŽUPNI LISTIĆ u pdf formatu možete preuzeti ovdje: ŽUPNI LISTIĆ BROJ 15
 
Sretan rođendan i imendan svima koji slave ovaj tjedan.

ČVRSTO VJERUJEM

Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim
potvrditi svoj krsni savez s
Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa
Krista i vjernost Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrješno srce Presvete Bogorodice Marije.
Amen !

Najvjernija odvjetnice, na braniku
stoj, čuvaj našu svetu vjeru i
hrvatski dom.
MOLITVA ZA OBITELJ

Bože, stvoritelju i milosrdni
obnovitelju svoga naroda!
Izlij, molimo te, obilan
blagoslov na ovu obitelj,
sabranu u tvoje ime.
Neka svi njezini članovi,
koji su povezani jednom
ljubavlju, budu u duhu
gorljivi i u molitvi postojani.
Neka jedni o drugima brinu
i neka pritječu u pomoć
potrebitima. Neka riječju i
primjerom budu navjestitelji
vjere. Po Kristu Gospodinu
našemu. Amen.


 


Naučimo i molimo: Apostolsko vjerovanje i Nicejsko-Carigradsko vjerovanje.
 
APOSTOLSKO VJEROVANJE   NICEJSKO – CARIGRADSKO VJEROVANJE
     
Vjerujem u Boga,
Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,

 

koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao

  Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega,
stvoritelja neba i zemlje,
svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena, ne stvorena,
istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega
spasenja sišao s nebesa.

I utjelovio se po Duhu Svetom
od Marije Djevice:
i postao čovjekom.

Raspet također za nas:
pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.

     
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;

odonud će doći suditi žive i mrtve.

  I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.
I uzašao na nebo:
sjedi s desne Ocu.
I opet će doći u slavi
suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
     
Vjerujem u Duha Svetoga,   I u Duha Svetoga,
Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti
i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
     
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
  I u jednu svetu katoličku i
apostolsku Crkvu.
     
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela,
život vječni.
Amen.
  Ispovijedam jedno krštenje za
oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka.
Amen